Darmowa dostawa od 199,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
2017-11-23

Czarny Piątek!

CZARNY TYDZIEŃ
regulamin promocji

 

§1

1. Akcja promocyjna "Czarny Tydzień" polega na obniżeniu cen całego asortymentu sklepu internetowego "Galeria Łucznik".

2. Organizatorem akcji promocyjnej "Czarny Tydzień", zwanej w dalszej części tego  M&M Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Macieja Miechowity 1, 51-162 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403267, posiadającą numer NIP 894-303-64-06, REGON: 021773289, zwana dalej Organizatorem.

3. Ceny promocyjne obowiązują wyłącznie przy zakupach dokonywanych na stronie www.galerialucznik.pl w okresie trwania promocji.

4. Ceny promocyjne nie obowiązują w przypadku zakupów dokonywanych w salonie sklepu.  

5. Wszystkie ceny wyświetlane na stronach www.galerialucznik.pl są cenami ostatecznymi, uwzględniającymi promocyjne obniżenie cen.

§2

1. Promocja skierowana jest wyłącznie do klientów będących konsumentami.

2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym Galeria Łucznik, dostępnym pod adresem www.galerialucznik.pl, w okresie od dnia 23.11.2017 do dnia 01.12.2017.
 

§3

Uczestnikiem Promocji staje się każdy klient będący konsumentem, który złoży zamówienie w sklepie Galeria Łucznik w określonym w §2 pkt. 2 okresie promocyjnym.
 

§4

1. W Promocji biorą udział wszystkie zamówienia złożone na stronie internetowej www.galerialucznik.pl w okresie trwania promocji określonym w §2 pkt. 2 i spełniający kryterium określone w w §2 pkt. 1.

2. W okresie Promocji ceny wszystkich towarów dostępnych na stronie www.galerialucznik.pl zostają obniżone o indywidualnie określoną dla danego produktu wartość.

3. Ceny produktów podane na stronie www.galerialucznik.pl są cenami końcowymi, uwzględniającymi przypisany rabat i zawierającymi podatek VAT.

§5

Wszystkie zamówienia złożone w okresie Promocji podlegają zasadom określonym w Regulaminie sklepu Galeria Łucznik udostępnionym na stronie www.galerialucznik.pl.

§6

Uczestnictwo w Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez klienta niniejszego Regulaminu, jak również Regulaminu sklepu Galeria Łucznik.
 

§7

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Promocji w dowolnym momencie lub zmiany okresu jej trwania bez konieczności modyfikacji powyższego regulaminu, zobowiązując się zarazem do podania do wiadomości klientów informacji o tym fakcie na swojej stronie internetowej www.galerialucznik.pl.

2. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 24.12.2017 i obowiązuje przez cały czas trwania Promocji, również w przypadku zmiany jej ram czasowych zgodnie z §7 pkt. 1.

pixelpixelpixelpixel