Darmowa dostawa od 199,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „MIKOŁAJKI 2021" W GALERII ŁUCZNIK

Wrocław, 29.11.2021

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „MIKOŁAJKI 2021" W GALERII ŁUCZNIK

 

 

§1

  1. Celem akcji promocyjnej pod nazwą „MIKOŁAJKI 2021” jest sprzedaż rabatowa wybranych towarów w sklepie internetowym Galeria Łucznik (https://galerialucznik.pl/).
  2. Organizatorem akcji promocyjnej, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją, jest M&M Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Macieja Miechowity 1, 51-162 Wrocław, zwana dalej Organizatorem.

 

§2

  1. Promocja skierowana jest wyłącznie do klientów indywidualnych, będących osobami fizycznymi.
  2. Promocja jest wprowadzona do sklepu internetowego galerialucznik.pl począwszy od 29.11.2021 od godziny 15:00 do 6.12.2021 do godziny 23:59.
  3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kodami rabatowymi oraz rabatami (z wyjątkiem promocji, których regulamin jasno świadczy o możliwości łączenia się z innymi promocjami).

 

§3 

W Promocji nie mogą uczestniczyć:

  1. klienci hurtowi,
  2. pracownicy Organizatora oraz osoby z nimi powiązane. 

 

§4

Uczestnikiem Promocji może zostać osoba, która spełni warunki określone w §2 pkt 1 Regulaminu i w której przypadku nie zachodzą przesłanki określone w §3 Regulaminu. 

 

§5

  1. W Promocji biorą udział wszystkie zamówienia złożone na stronie internetowej www.galerialucznik.pl w okresie trwania promocji, spełniające jej warunki.
  2. W trakcie trwania promocji obniżone zostają ceny wybranych zestawów towarów o maksymalnie 20%.
  3. Towary biorące udział w promocji dostępne są na tej stronie: https://galerialucznik.pl/pl/menu/mikolajki-795.html

 

§6 

1. W sytuacji wyczerpania zapasów, o których mowa w  §5 pkt 1, Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji przed terminem wskazanym w niniejszym regulaminie.
2. Organizator zastrzega obie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji bez podawania przyczyny.

pixelpixelpixelpixel